pogoji uporabe

1. intelektualna lastnina.

storitev, spletno mesto in vse informacije in/ali vsebine, ki jih vidite, slišite ali kako drugače izkusite na spletnem mestu ('vsebina'), so zaščiteni s kitajsko in mednarodno zakonodajo o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugimi zakoni ter pripadajo usa-panel. net ali njegov nadrejeni, partnerji, podružnice, sodelavci ali tretje osebe. usa-panel.net vam podeljuje osebno, neprenosljivo, neizključno licenco za uporabo spletnega mesta, storitve in vsebine za tiskanje, prenos in shranjevanje delov vsebine, ki jo izberete, pod pogojem, da: (1)samo uporabljati te kopije vsebine za lastne interne poslovne namene ali osebno, nekomercialno uporabo; (2) ne kopirajte ali objavljajte vsebine na katerem koli omrežnem računalniku ali prenašajte, distribuirajte ali predvajajte vsebine v katerem koli mediju; (3) na kakršen koli način ne spreminjajte ali spreminjajte vsebine ali brišite ali spreminjajte obvestil o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah. zaradi te licence se na vas ne prenese nobena pravica, naslov ali interes za katero koli preneseno vsebino ali gradivo. usa-panel.net si pridržuje celotno lastništvo in polne pravice intelektualne lastnine za katero koli vsebino, ki jo prenesete s spletnega mesta, v skladu s to omejeno licenco za vašo osebno uporabo vsebine, kot je navedeno tukaj. nobene od znamk ali logotipov, ki se pojavljajo na spletnem mestu, ne smete uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja lastnika blagovne znamke, razen če to dovoljuje veljavna zakonodaja. ne smete zrcaliti, strgati ali okvirjati domače strani ali katere koli druge strani tega mesta na katerem koli drugem spletnem mestu ali spletni strani. na spletno mesto ne smete povezovati 'globinskih povezav', tj. ustvarjati povezav do tega spletnega mesta, ki obidejo domačo stran ali druge dele spletnega mesta brez pisnega dovoljenja.


2.zavrnitev jamstev.

usa-panel.net ne daje nobenih izrecnih, implicitnih jamstev ali zastopanj v zvezi s katerim koli izdelkom ali v zvezi s spletnim mestom, storitvijo ali vsebino. usa-panel.net izrecno zavrača vsa jamstva kakršne koli vrste, izrecna, implicitna, zakonska ali drugačna, vključno, vendar ne omejeno na, implicitna jamstva glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen, naslova in nobene kršitve v zvezi z izdelki, spletno mesto, storitev in content.usa-panel.net ne jamči, da bodo funkcije, ki jih izvaja spletno mesto ali storitev, nemotene, pravočasne, varne ali brez napak, ali da bodo napake na spletnem mestu ali storitvi corrected.usa-panel.net ne jamči za točnost ali popolnost vsebine ali da bodo morebitne napake v vsebini popravljene. spletno mesto, storitev in vsebina so na voljo na podlagi "kot je" in "kot je na voljo".

na usa-panel.net se naslovi ip obiskovalcev redno pregledujejo in analizirajo samo z namenom spremljanja in učinkovitega izboljšanja našega spletnega mesta in ne bodo posredovani zunaj usa-panel.net.

med obiskom spletnega mesta vas lahko prosimo za kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonsko številko, številko faksa in naslove za pošiljanje/izstavljanje računov). Ti podatki se zbirajo prostovoljno - in samo z vašo odobritvijo.

 

3. omejitev odgovornosti.

v nobenem primeru usa-panel.net ne bo odgovoren kupcu ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli posredno, naključno, posebno, posledično, kaznovalno ali eksemplarično škodo (vključno brez omejitev na izgubljeni dobiček, izgubljene prihranke ali izgubo poslovne priložnosti), ki nastane izven ali v zvezi z (i)katerim koli izdelkom ali storitvijo, ki jo zagotavlja ali bo zagotovil usa-panel.net, ali uporaba nezmožnosti uporabe le-teh; (ii) uporaba ali nezmožnost uporabe spletnega mesta, storitve, ali vsebino, (iii) kakršno koli transakcijo, ki se izvede prek spletnega mesta ali jo omogoči; (iv) kakršen koli zahtevek, ki ga je mogoče pripisati napakam, opustitvam ali drugim netočnostim na spletnem mestu, storitvi in/ali vsebini; (v) nepooblaščen dostop do ali aliteracija vaših prenosov ali podatkov, (vi) izjav ali ravnanja katere koli tretje osebe na spletnem mestu ali storitvi; (vii) vse druge zadeve v zvezi z izdelki, spletnim mestom, storitvijo ali vsebino, tudi če je usa-panel. net je bil obveščen o možnosti take škode.

edina obveznost in odgovornost usa-panel.net za napake na izdelku je, po izbiri usa-panel.net, zamenjava takega okvarjenega izdelka ali vračilo kupcu zneska, ki ga je stranka plačala, zato odgovornost usa-panel.net v nobenem primeru ne bo presegla kupčevo kupnino. zgoraj navedeno pravno sredstvo je predmet pisnega obvestila kupca o napaki in vračila izdelka z napako v šestdesetih (60) dneh od nakupa. Zgornji ukrep ne velja za izdelke, ki so bili izpostavljeni napačni uporabi (vključno z brez omejitev na statično razelektritev), zanemarjanju, nesreči ali modifikaciji, ali za izdelke, ki so bili spajkani ali spremenjeni med sestavljanjem ali jih drugače ni mogoče testirati. če niste zadovoljni s spletnim mestom, storitvijo, vsebino ali s pogoji uporabe, je vaše edino in izključno pravno sredstvo, da prenehate uporabljati spletno mesto. z uporabo spletnega mesta potrjujete, da spletno mesto uporabljate izključno na lastno odgovornost.

Top